กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 152,126.50133,451.0012.3 %5.07,118.111,432.1479.9 %5.0
รวม 152,127 133,451 12.28 % 7,118 1,432 79.88 %