กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 103,354.30100,000.003.2 %1.55,839.30344.0894.1 %5.0
รวม 103,354 100,000 3.25 % 5,839 344 94.11 %