สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 113,851.23133,080.00-16.9 %0.05,754.88658.7488.6 %5.0
รวม 113,851 133,080 -16.89 % 5,755 659 88.55 %