กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่117,426.04113,799.003.1 %1.55,142.06569.9588.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,256.153,045.006.5 %3.01,237.88627.8449.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,476.532,837.9918.4 %5.01,081.03412.1861.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,563.443,229.009.4 %4.51,613.81638.0960.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,517.202,125.0039.6 %5.0432.77554.89-28.2 %0.0
รวม 131,239 125,036 4.73 % 9,508 2,803 70.52 %