กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์150,128.30103,093.8031.3 %5.06,652.241,244.7081.3 %5.0
สำนักกษาปณ์54,750.9640,473.0026.1 %5.014,120.971,018.9692.8 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,957.978,973.0018.1 %5.03,184.64375.1188.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,488.867,202.0024.1 %5.02,756.49940.5765.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,068.1812,000.008.2 %4.06,241.08396.9893.6 %5.0
รวม 238,394 171,742 27.96 % 32,955 3,976 87.93 %