สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ206,129.88115,182.0044.1 %5.05,858.06681.7888.4 %5.0
รวม 206,130 115,182 44.12 % 5,858 682 88.36 %