สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน137,552.80219,127.00-59.3 %0.07,046.201,391.5580.3 %5.0
รวม 137,553 219,127 -59.30 % 7,046 1,392 80.25 %