กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง233,547.94382,000.00-63.6 %0.09,253.62909.2190.2 %5.0
รวม 233,548 382,000 -63.56 % 9,254 909 90.17 %