กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต217,323.06404,000.00-85.9 %0.08,343.766,217.3525.5 %5.0
รวม 217,323 404,000 -85.90 % 8,344 6,217 25.48 %