สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ333,549.06616,000.00-84.7 %0.012,514.741,856.2585.2 %5.0
รวม 333,549 616,000 -84.68 % 12,515 1,856 85.17 %