กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา574,256.50265,680.0053.7 %5.05,579.79492.1591.2 %5.0
รวม 574,257 265,680 53.73 % 5,580 492 91.18 %