กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว182,337.70111,051.0039.1 %5.06,530.305,575.4514.6 %5.0
รวม 182,338 111,051 39.10 % 6,530 5,575 14.62 %