สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์167,261.36124,800.0025.4 %5.07,759.083,151.0859.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,285.2612,050.0015.6 %5.04,411.71923.2279.1 %5.0
รวม 181,547 136,850 24.62 % 12,171 4,074 66.52 %