กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ182,004.17187,200.00-2.9 %0.08,018.592,179.6372.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,435.763,438.0069.9 %5.0748.90393.7847.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,284.123,177.003.3 %1.5778.59420.8146.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,363.782,597.2022.8 %5.08,140.3489.3098.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,229.431,211.0062.5 %5.0512.56121.9276.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,490.972,093.0080.0 %5.0802.28614.5023.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,525.17497.4089.0 %5.01,188.41481.2059.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,110.093,559.0013.4 %5.0935.73490.2247.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,317.222,017.0039.2 %5.0729.40215.3270.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,078.661,739.0043.5 %5.0360.12304.5815.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,288.212,452.0525.4 %5.0435.37267.0138.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,985.172,962.000.8 %0.5530.46432.6518.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,498.543,153.0058.0 %5.0768.18342.5055.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,404.012,483.0027.1 %5.0673.53421.0537.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,268.933,971.00-21.5 %0.0735.06736.27-0.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,263.246,434.00-97.2 %0.0763.75435.7542.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,777.541,887.0060.5 %5.0963.10283.1570.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,214.573,065.0027.3 %5.0749.79278.4362.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,327.103,220.003.2 %1.5662.56304.5554.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,028.285,191.35-404.9 %0.01,085.59601.5644.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,387.982,424.3028.4 %5.0915.53500.7545.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา3,028.261,974.8334.8 %5.0543.77518.354.7 %2.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,041.111,587.0047.8 %5.0526.24236.5055.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,252.044,459.00-37.1 %0.0452.87590.25-30.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,991.961,080.0063.9 %5.0815.73724.2411.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,123.461,325.0057.6 %5.0799.02403.0049.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,104.302,406.5522.5 %5.0723.23338.0053.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,770.973,696.002.0 %1.0789.46330.3758.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,871.781,850.0035.6 %5.0460.43475.00-3.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,611.684,149.01-14.9 %0.0733.86588.5019.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,181.864,691.0042.7 %5.0803.63313.0061.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,728.332,639.0029.2 %5.0648.88504.5022.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,565.682,514.0044.9 %5.0533.92206.1561.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,799.312,413.0036.5 %5.0820.33197.1276.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,625.504,423.004.4 %2.0558.96493.7911.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,328.702,800.0015.9 %5.0462.69317.7031.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,502.423,827.00-9.3 %0.02,456.50747.4369.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,727.982,016.0045.9 %5.0842.04382.2554.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,160.572,374.00-104.6 %0.0702.66183.8973.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,077.234,928.13-357.5 %0.0524.58240.6354.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,077.073,858.9077.4 %5.0818.21863.91-5.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,114.5010,150.63-225.9 %0.0616.17505.9517.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,298.871,386.0058.0 %5.0955.99475.0050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,075.665,061.63-64.6 %0.0517.22694.70-34.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,646.032,824.1722.5 %5.0951.77645.5132.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,103.744,235.00-36.4 %0.0756.66556.3526.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,845.381,424.9575.6 %5.01,859.48815.3256.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,193.767,771.255.2 %2.52,631.74712.1072.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,906.171,326.0066.1 %5.0996.32705.9929.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,142.781,289.1668.9 %5.01,177.23500.1157.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,675.101,070.0070.9 %5.0901.81777.5213.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,667.712,929.00-75.6 %0.0860.32724.6915.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,169.402,303.9527.3 %5.0587.1156.0490.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,278.732,468.4024.7 %5.0781.38545.4130.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่83,888.801,629.0098.1 %5.030,754.25304.4899.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,822.121,371.0071.6 %5.01,825.511,191.8234.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,676.902,971.1719.2 %5.0469.80228.4851.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,523.193,106.2411.8 %5.01,017.6691.6991.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,057.862,368.0022.6 %5.0525.29129.3075.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,869.921,347.0065.2 %5.0510.47533.28-4.5 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,503.3910,130.0030.2 %5.01,925.61433.9077.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,294.4724,724.1112.6 %5.01,501.32415.3672.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,839.808,510.1142.7 %5.01,641.12279.8582.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,699.1018,660.000.2 %0.5922.41368.1660.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,698.6218,301.05-9.6 %0.03,335.04445.9586.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,076.1519,727.00-63.4 %0.01,920.94470.8075.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,456.679,643.47-14.0 %0.02,577.01582.0677.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,954.0057,520.93-220.4 %0.03,043.99410.8486.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,833.705,385.0071.4 %5.02,677.22681.4074.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,930.317,783.9012.8 %5.03,521.51257.8792.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,868.8416,262.4325.6 %5.01,429.53337.4276.4 %5.0
รวม 686,965 557,463 18.85 % 118,707 33,447 71.82 %