กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว588,107.5657,430.0090.2 %5.05,135.801,102.8878.5 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,878.7636,383.00-1,163.8 %0.01,915.66487.7774.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,787.025,734.890.9 %0.52,853.91513.9682.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน7,762.018,425.50-8.5 %0.01,633.51602.0363.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,846.188,097.00-110.5 %0.0752.0595.0087.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,877.277,950.69-35.3 %0.02,471.46623.5074.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา2,813.377,215.10-156.5 %0.02,478.26379.9584.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง31,055.539,100.9770.7 %5.02,544.16287.7888.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา9,410.7115,133.00-60.8 %0.02,427.73412.0083.0 %5.0
รวม 657,538 155,470 76.36 % 22,213 4,505 79.72 %