กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)302,401.19628,284.00-107.8 %0.017,429.863,111.5582.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด211,589.16365,000.00-72.5 %0.081,474.7781,437.100.0 %0.5
รวม 513,990 993,284 -93.25 % 98,905 84,549 14.51 %