กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์95,112.9140,983.0056.9 %5.05,401.57651.6587.9 %5.0
รวม 95,113 40,983 56.91 % 5,402 652 87.94 %