กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง334,193.19425,087.00-27.2 %0.011,367.253,552.7368.7 %5.0
รวม 334,193 425,087 -27.20 % 11,367 3,553 68.75 %