กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน176,763.42187,060.00-5.8 %0.07,018.062,559.4163.5 %5.0
รวม 176,763 187,060 -5.83 % 7,018 2,559 63.53 %