กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร474,428.9155,408.0088.3 %5.019,709.20613.6096.9 %5.0
รวม 474,429 55,408 88.32 % 19,709 614 96.89 %