กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร227,606.77191,955.0015.7 %5.08,425.061,286.7484.7 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,611.162,753.00-70.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,583.29868.0045.2 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3814.54678.0016.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 231,616 196,254 15.27 % 8,425 1,287 0.00 %