กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ181,181.0633,280.7081.6 %5.05,298.39899.4083.0 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี14,723.4518,000.00-22.3 %0.02,005.26176.6091.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์7,164.315,793.6019.1 %5.02,294.9294.8595.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง7,368.928,782.00-19.2 %0.02,526.66295.9188.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค23,157.3034,081.00-47.2 %0.01,282.92454.7364.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,139.973,313.03-190.6 %0.02,263.82514.2177.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม18,574.668,320.0055.2 %5.02,106.27488.3376.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี12,116.267,853.0035.2 %5.01,356.99248.2781.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,607.834,987.0034.4 %5.02,894.31880.5069.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา7,762.6710,473.95-34.9 %0.01,593.29251.7584.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)22,769.0210,561.0053.6 %5.03,458.79246.7692.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี20,264.9015,476.0123.6 %5.02,150.84616.0571.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต9,636.197,160.0025.7 %5.0986.78358.1263.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 53,224.1915,941.1070.0 %5.02,266.28457.9979.8 %5.0
รวม 386,691 184,022 52.41 % 32,486 5,983 81.58 %