กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน134,762.3180,349.0040.4 %5.05,886.201,870.2668.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,040.657,046.00-245.3 %0.0913.13309.4266.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,153.142,394.00-107.6 %0.01,497.66360.3475.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,390.973,826.00-175.1 %0.03,008.18882.7170.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,338.094,357.80-225.7 %0.01,813.14653.5064.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,412.753,256.70-130.5 %0.02,014.01643.0368.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,445.374,850.00-235.6 %0.02,259.63768.4266.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี859.071,817.00-111.5 %0.01,722.98669.2561.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,186.703,673.00-209.5 %0.01,597.38462.0971.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,845.465,908.00-220.1 %0.01,852.61719.6461.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,102.522,778.90-152.0 %0.01,098.18439.8359.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,401.263,929.60-180.4 %0.02,443.51257.8789.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,429.941,591.50-11.3 %0.01,692.49253.9185.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,507.841,922.00-27.5 %0.02,526.04821.5767.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,970.114,123.00-109.3 %0.03,141.64619.4980.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,075.881,694.00-57.5 %0.01,526.54327.7578.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด939.521,638.00-74.3 %0.01,161.37144.3087.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,176.253,241.00-48.9 %0.02,775.13458.7683.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,027.021,447.00-40.9 %0.01,047.10394.6162.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,409.351,894.00-34.4 %0.01,048.23557.5946.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,108.184,893.00-341.5 %0.01,615.36355.0278.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,786.413,710.00-107.7 %0.03,106.99364.4088.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,732.952,745.00-58.4 %0.02,169.32575.5073.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,440.533,480.00-141.6 %0.02,153.651,059.7850.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,686.633,167.00-87.8 %0.0678.59357.1047.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,432.593,153.99-120.2 %0.01,474.35824.4944.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,601.463,637.32-127.1 %0.02,330.38277.9988.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,556.812,551.00-63.9 %0.01,437.32640.4355.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,301.241,487.10-14.3 %0.02,208.38241.3089.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,609.01337.3379.0 %5.01,175.60409.5165.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,142.741,068.006.5 %3.01,738.37906.6247.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี820.121,443.00-75.9 %0.01,506.05554.2263.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,328.183,995.10-200.8 %0.0980.04680.9030.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,104.412,784.50-152.1 %0.01,288.73546.9457.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,034.182,879.40-178.4 %0.01,762.71382.8078.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา976.702,484.00-154.3 %0.01,980.98518.7773.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,502.514,439.00-195.4 %0.01,294.46498.6261.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,150.492,913.00-153.2 %0.01,475.68507.8965.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,004.502,695.50-168.3 %0.02,248.73783.0765.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,176.704,367.00-271.1 %0.01,718.89186.9489.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,147.682,644.61-130.4 %0.02,430.53385.1484.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,138.473,238.40-184.5 %0.01,763.68352.9580.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,625.513,876.00-138.4 %0.0547.63217.5160.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม919.682,021.00-119.8 %0.01,583.13436.2572.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร984.366,107.00-520.4 %0.01,436.10659.0254.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,010.331,639.18-62.2 %0.02,428.67326.5686.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,181.701,512.00-28.0 %0.01,417.30386.8072.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,569.401,995.20-27.1 %0.01,475.75313.5078.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,486.792,785.00-87.3 %0.02,088.37312.6085.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,298.003,668.29-182.6 %0.01,266.883,049.80-140.7 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,040.253,225.60-210.1 %0.01,304.21417.7268.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,192.584,006.00-235.9 %0.01,702.62344.6279.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,323.443,024.00-128.5 %0.01,715.40495.9871.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,719.275,536.00-222.0 %0.02,433.11571.2876.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,615.973,611.60-123.5 %0.01,494.94175.8888.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,221.072,637.25-116.0 %0.02,310.97429.1481.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,295.133,381.50-161.1 %0.02,040.93272.6086.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,562.103,043.00-94.8 %0.02,124.91395.3081.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,149.994,959.00-331.2 %0.01,892.45398.0179.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล7,191.604,167.0042.1 %5.01,187.20474.5060.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,924.035,039.00-161.9 %0.0834.11310.7362.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม983.482,342.00-138.1 %0.0472.19270.8442.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร17,263.794,926.0071.5 %5.0874.04583.0133.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,206.122,658.70-120.4 %0.01,841.40456.5975.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,565.232,962.00-89.2 %0.01,318.55427.5067.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,091.572,248.50-106.0 %0.0649.32292.6154.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,465.372,932.00-100.1 %0.01,766.07297.6383.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,234.6410.2099.2 %5.01,607.18750.8053.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,177.693,875.69-229.1 %0.02,463.32503.3879.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,529.20965.5036.9 %5.01,955.31492.3074.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,818.603,924.96-115.8 %0.01,219.14651.4746.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู740.683,140.00-323.9 %0.01,350.28279.3879.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,307.972,186.405.3 %2.5833.74571.9031.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,232.672,400.60-94.7 %0.01,236.57536.7756.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,726.694,369.90-153.1 %0.02,345.64749.2068.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์975.223,759.00-285.5 %0.01,984.80706.5064.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,095.953,195.00-191.5 %0.01,868.05638.6765.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,142.501,672.0022.0 %5.02,732.251,067.0160.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,743.035,870.30-56.8 %0.02,090.87395.8081.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,028.699,684.90-219.8 %0.02,752.6511,877.18-331.5 %0.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,344.6516,086.50-41.8 %0.01,511.15907.9539.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,407.787,501.00-211.5 %0.01,870.63312.8983.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,633.416,905.00-162.2 %0.02,457.19340.3986.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,368.744,214.003.5 %1.52,501.83584.9076.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,038.375,387.00-164.3 %0.01,236.06238.2580.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,712.926,927.00-47.0 %0.0726.40335.9053.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,043.959,849.04-223.6 %0.01,210.52284.2276.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,391.896,109.62-80.1 %0.01,521.91194.4387.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,099.7511,567.79-89.6 %0.03,227.61522.8583.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,694.0517,640.00-209.8 %0.01,943.20702.7063.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,066.8316,055.00-45.1 %0.0842.83696.1917.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,372.577,373.00-118.6 %0.03,123.02309.5790.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,874.0311,030.84-60.5 %0.02,284.84416.9581.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,783.8112,248.16-111.8 %0.01,307.851,121.5414.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,249.995,107.00-57.1 %0.01,522.45492.6567.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,026.1214,449.88-60.1 %0.02,467.30407.0083.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,338.228,617.00-36.0 %0.0975.68130.1586.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,028.2916,983.54-111.5 %0.03,337.80683.5779.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,189.1315,304.17-36.8 %0.02,137.77541.5474.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี5,712.189,808.75-71.7 %0.01,064.29490.8853.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,908.0827,309.00-111.6 %0.01,114.9463.1194.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,741.8911,927.77-36.4 %0.01,684.88522.5069.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,048.9916,272.58-47.3 %0.02,584.20470.6981.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,907.7835,817.76-177.5 %0.01,474.30673.0054.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,010.1921,435.00-33.9 %0.01,086.26249.2077.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท14,781.9844,918.00-203.9 %0.01,050.73622.9840.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,309.9117,192.43-106.9 %0.01,313.74350.1473.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,795.718,447.44-370.4 %0.0583.51576.161.3 %0.5
รวม 470,778 727,691 -54.57 % 190,373 67,803 64.38 %