สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 147,095.36137,588.006.5 %3.06,914.884,120.4440.4 %5.0
รวม 147,095 137,588 6.46 % 6,915 4,120 40.41 %