สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ157,751.8069,344.0056.0 %5.05,795.531,968.3066.0 %5.0
รวม 157,752 69,344 56.04 % 5,796 1,968 66.04 %