กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า122,307.48151,000.00-23.5 %0.07,956.064,085.0048.7 %5.0
รวม 122,307 151,000 -23.46 % 7,956 4,085 48.66 %