กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 561,361.00434,624.0022.6 %5.010,251.037,320.6328.6 %5.0
รวม 561,361 434,624 22.58 % 10,251 7,321 28.59 %