กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน110,262.50142,551.00-29.3 %0.05,851.81673.5088.5 %5.0
รวม 110,263 142,551 -29.28 % 5,852 674 88.49 %