กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท276,063.97242,796.0012.1 %5.09,263.005,012.2445.9 %5.0
รวม 276,064 242,796 12.05 % 9,263 5,012 45.89 %