กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 316,524.03185,118.0041.5 %5.012,186.4412,118.720.6 %0.5
รวม 316,524 185,118 41.52 % 12,186 12,119 0.56 %