กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 117,387.70116,776.000.5 %0.55,861.191,602.6572.7 %5.0
รวม 117,388 116,776 0.52 % 5,861 1,603 72.66 %