กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 134,349.17124,360.007.4 %3.56,086.31502.9391.7 %5.0
รวม 134,349 124,360 7.44 % 6,086 503 91.74 %