กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 412,414.03287,471.0030.3 %5.05,636.07794.0085.9 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,742.01597.0065.7 %5.049.0850.56-3.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,728.90848.0051.0 %5.082.9336.4756.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,736.18368.0078.8 %5.093.912.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,922.99853.0070.8 %5.065.95147.33-123.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,890.95477.0074.8 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,209.98361.0070.2 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,755.281,605.008.6 %4.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,663.181.00100.0 %5.031.5926.0917.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,209.98715.0040.9 %5.028.391.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,940.953,768.00-28.1 %0.052.8879.20-49.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,859.75424.0085.2 %5.063.7261.523.5 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,710.69676.0060.5 %5.050.09102.61-104.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,043.06923.0054.8 %5.067.9731.5153.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,765.31760.0056.9 %5.034.6364.42-86.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,734.70599.0065.5 %5.038.4585.33-121.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,804.12571.0068.4 %5.051.5490.54-75.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,670.26393.0076.5 %5.043.2759.70-38.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,704.121,125.0034.0 %5.053.79115.13-114.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,528.081.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,794.936,200.50-121.8 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,582.381,251.0020.9 %5.048.7439.6318.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,034.36597.0070.7 %5.055.7684.63-51.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,667.32857.0048.6 %5.069.28107.74-55.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,749.40309.0082.3 %5.053.7264.69-20.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,722.57820.0052.4 %5.053.8750.246.7 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.054.3083.71-54.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,719.07251.0085.4 %5.046.1485.76-85.9 %0.0
รวม 462,305 312,822 32.33 % 7,020 2,344 66.62 %