สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน101,326.1745,158.4555.4 %5.05,223.35245.7495.3 %5.0
รวม 101,326 45,158 55.43 % 5,223 246 95.30 %