กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ90,441.3933,537.0062.9 %5.05,301.52257.6595.1 %5.0
รวม 90,441 33,537 62.92 % 5,302 258 95.14 %