กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน103,352.5429,125.0071.8 %5.05,561.03668.4288.0 %5.0
รวม 103,353 29,125 71.82 % 5,561 668 87.98 %