สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน103,519.8854,000.0047.8 %5.04,991.98325.0693.5 %5.0
รวม 103,520 54,000 47.84 % 4,992 325 93.49 %