กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ222,779.47177,877.8420.2 %5.08,643.921,746.4479.8 %5.0
รวม 222,779 177,878 20.16 % 8,644 1,746 79.80 %