กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน170,810.80148,381.0213.1 %5.06,861.726,504.305.2 %2.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,549.694,344.0062.4 %5.01,720.45144.4091.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,182.446,212.0032.3 %5.0811.19289.5964.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,944.043,065.20-4.1 %0.0987.34266.0073.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,710.914,170.9945.9 %5.01,516.98447.3770.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,463.74475.0080.7 %5.0662.61104.0084.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,803.50980.3565.0 %5.0516.17143.9072.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,620.81817.0068.8 %5.0456.82109.2576.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,706.87991.0063.4 %5.0362.46431.58-19.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,603.551,765.0051.0 %5.0660.65130.8280.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,486.521,240.0050.1 %5.0366.46109.4070.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,531.82931.0091.2 %5.0691.1484.7687.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,581.77688.0073.4 %5.01,024.15712.0930.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,682.532,891.00-7.8 %0.0729.81319.3856.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,758.44695.0074.8 %5.0718.58175.7675.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,124.43636.0079.6 %5.0591.63115.0080.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,668.77752.0071.8 %5.0707.0592.5386.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,887.181,071.9062.9 %5.0751.67191.5274.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,458.70855.0065.2 %5.0719.44215.6570.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,548.64561.0078.0 %5.0692.3261.5091.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,933.781,447.2050.7 %5.0861.98303.4464.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,457.07380.0089.0 %5.01,008.07159.6084.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,938.021,054.0064.1 %5.0587.11139.0076.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,496.23445.5082.2 %5.0506.47112.5277.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,494.69902.0063.8 %5.0685.78287.8558.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,582.22823.0068.1 %5.0570.19116.8579.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,976.131,239.6058.3 %5.0561.39104.3081.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,096.59645.0079.2 %5.0618.22144.4576.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,634.12591.0077.6 %5.0825.0337.8195.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,707.662,096.3072.8 %5.0416.90228.2045.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,518.761,036.5058.8 %5.0434.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,167.341,058.0066.6 %5.0596.45165.3072.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,460.78592.0075.9 %5.0757.88467.1538.4 %5.0
รวม 292,589 193,833 33.75 % 29,979 12,916 56.92 %