กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 142,000.9493,873.1933.9 %5.05,607.93723.1387.1 %5.0
รวม 142,001 93,873 33.89 % 5,608 723 87.11 %