กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 189,188.05148,994.5021.2 %5.06,649.111,146.7082.8 %5.0
รวม 189,188 148,995 21.25 % 6,649 1,147 82.75 %