กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า225,011.42210,912.316.3 %3.06,749.162,123.7968.5 %5.0
รวม 225,011 210,912 6.27 % 6,749 2,124 68.53 %