กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ204,058.80206,411.53-1.2 %0.06,183.241,170.2081.1 %5.0
รวม 204,059 206,412 -1.15 % 6,183 1,170 81.07 %