สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย302,539.97214,482.0029.1 %5.012,420.942,528.1879.6 %5.0
รวม 302,540 214,482 29.11 % 12,421 2,528 79.65 %