กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 540,625.25455,005.0015.8 %5.012,333.396,282.0049.1 %5.0
รวม 540,625 455,005 15.84 % 12,333 6,282 49.07 %