กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 220,522.08135,945.2238.4 %5.07,011.803,675.1447.6 %5.0
รวม 220,522 135,945 38.35 % 7,012 3,675 47.59 %