กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย167,963.06135,549.0019.3 %5.06,677.252,415.6663.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,049.229,479.0027.4 %5.01,882.832,114.13-12.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,498.0813,001.003.7 %1.52,045.993,186.82-55.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,576.4716,861.00-15.7 %0.01,584.58766.6551.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี12,157.539,103.0025.1 %5.01,246.46909.1527.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,596.796,247.2050.4 %5.01,084.76428.4560.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,643.9810,092.8826.0 %5.01,658.25328.7080.2 %5.0
รวม 247,485 200,333 19.05 % 16,180 10,150 37.27 %