กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม81,053.6834,647.0057.3 %5.05,223.35318.6893.9 %5.0
รวม 81,054 34,647 57.25 % 5,223 319 93.90 %