สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม261,267.20290,427.75-11.2 %0.04,991.981,286.4874.2 %5.0
รวม 261,267 290,428 -11.16 % 4,992 1,286 74.23 %