กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 871,766.6952,147.0094.0 %5.06,692.881,154.0582.8 %5.0
รวม 871,767 52,147 94.02 % 6,693 1,154 82.76 %